Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
187067

Ý kiến thăm dò

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMã số hồ sơ trên cổng DVCLĩnh vựcMức độTải về
1Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất..............1.007109Đất đai2
2Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê .......t1.007117Đất đai2
3Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất...1.007088Đất đai2
4Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm1.007105Đất đai2
5Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật1.001699Bảo trợ xã hội2
6Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật1.001653Bảo trợ xã hội2
7Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước2.001255Nuôi con nuôi2
8Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi1.003005Nuôi con nuôi2
9Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước2.001263Nuôi con nuôi2
10Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc2.000908Chứng thực2
11Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận2.000815Chứng thực2
12Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)2.000884Chứng thực2
13Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch2.000913Chứng thực2
14Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch2.000927Chứng thực2
15Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực2.000942Chứng thực2
16Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở2.001035Chứng thực2
17Thủ tục chứng thực di chúc2.001019Chứng thực2
18Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở2.001406Chứng thực2
19Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở2.001009Chứng thực2
20Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản2.001016Chứng thực2
21Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng1.003521Phòng chống tệ nạn xã hội2
22Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình1.000132Phòng chống tệ nạn xã hội2
23Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân2.001661Phòng chống tệ nạn xã hội2
24Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh)1.004269Đất đai2
25Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu1.006798Đất đai2