Truy cập

Hôm nay:
48
Hôm qua:
243
Tuần này:
291
Tháng này:
3215
Tất cả:
234831

Ý kiến thăm dò

Ban thường vụ đảng ủy xã Tượng Lĩnh

Ngày 04/10/2020 08:42:02

Ban thường vụ đảng ủy xã Tượng Lĩnh

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

Đồng chí:Phạm Văn Tú

Bí thư Đảng ủy chủ tịch HĐND xã.

Số điện thoại: 0237603137

Email: phamvantubt1972@gmail.com

Đồng chí:Mai Thị Thương

Phó bí thư - Trực Đảng

Số điện thoại: 0335572012

Email:maithithuong1982@gmail.com

Đồng chí: Phạm Đăng Thái

Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0987945855

Email: thaiphuongnc1970@gmail.com

Đồng chí: Nguyễn Văn Chanh

Thường vụ Đảng ủy - Phó chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0918 054 204

Email: nguyenvanchanhnc@gmail.comBAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

Đồng chí:Phạm Văn Tú

Bí thư Đảng ủy chủ tịch HĐND xã.

Số điện thoại: 0237603137

Email: phamvantubt1972@gmail.com

Đồng chí:Mai Thị Thương

Phó bí thư - Trực Đảng

Số điện thoại: 0335572012

Email:maithithuong1982@gmail.com

Đồng chí: Phạm Đăng Thái

Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0987945855

Email: thaiphuongnc1970@gmail.com

Đồng chí: Nguyễn Văn Chanh

Thường vụ Đảng ủy - Phó chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0918 054 204

Email: nguyenvanchanhnc@gmail.com