Truy cập

Hôm nay:
82
Hôm qua:
118
Tuần này:
1129
Tháng này:
1866
Tất cả:
228809

Ý kiến thăm dò

MTTQ và các đoàn thể

Ngày 04/10/2020 09:11:11

MTTQ và các đoàn thể

MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Ông Phạm Hữu Hanh

Chủ tịch UBMTTQ xã

Số điện thoại: 0989967351

Email: hanhmttqtl@gmail.com

Bà Nguyễn Thị Hương

UVBCH Đảng bộ xã - Chủ tịch HLHPN xã

Số điện thoại: 0986272169

Email: nguyenhuongtuonglinh@gmail.com

Ông Nguyễn Văn Việt

UVBCH Đảng bộ xã - Chủ tịch Công đoàn

Số điện thoại: 0965693882

Email: nguyenvanviettgdd82@gmail.com

Ông Nguyễn Văn Thanh

UVBCH Đảng bộ xã - Chủ tịch Hội Nông dân xã

Số Điện thoại: 0989967351

Email: nguyenvanthanh200481@gmail.com

Ông Mai Xuân Khiêm

Chủ tịch Hội CCB xã

Số điện thoại: 0968055131

Email: maixuankhiemccb@gmail.com

Bà Lê Thị Hồng Thêm

UV BCH Đảng bộ - Bí thư đoàn thanh niên

Số điện thoại: 0989934045

Email: hongthem0909@gmail.com

MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Ông Phạm Hữu Hanh

Chủ tịch UBMTTQ xã

Số điện thoại: 0989967351

Email: hanhmttqtl@gmail.com

Bà Nguyễn Thị Hương

UVBCH Đảng bộ xã - Chủ tịch HLHPN xã

Số điện thoại: 0986272169

Email: nguyenhuongtuonglinh@gmail.com

Ông Nguyễn Văn Việt

UVBCH Đảng bộ xã - Chủ tịch Công đoàn

Số điện thoại: 0965693882

Email: nguyenvanviettgdd82@gmail.com

Ông Nguyễn Văn Thanh

UVBCH Đảng bộ xã - Chủ tịch Hội Nông dân xã

Số Điện thoại: 0989967351

Email: nguyenvanthanh200481@gmail.com

Ông Mai Xuân Khiêm

Chủ tịch Hội CCB xã

Số điện thoại: 0968055131

Email: maixuankhiemccb@gmail.com

Bà Lê Thị Hồng Thêm

UV BCH Đảng bộ - Bí thư đoàn thanh niên

Số điện thoại: 0989934045

Email: hongthem0909@gmail.com