Truy cập

Hôm nay:
625
Hôm qua:
2796
Tuần này:
3421
Tháng này:
26769
Tất cả:
264490

Ý kiến thăm dò

UVUB và Cán bộ công chức UBND xã Tượng Lĩnh

Ngày 04/10/2020 09:46:29

UVUB và Cán bộ công chức UBND xã Tượng Lĩnh

THÀNH VIÊN UBND XÃ TƯỢNG LĨNH


1. Thành viên UVUB xã Tượng Lĩnh

Ông: Phạm Đăng Thái

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0987945855

Email: thaiphuongnc1970@gmail.com

Ông: Nguyễn Văn Chanh

Thường vụ Đảng ủy – PCT UBND
Số điện thoại: 0918 054 204

Email: nguyenvanchanhnc@gmail.com

Ông: Đặng Công Quân

UVBCH - Chỉ huy trưởng BCH QS xã
Số điện thoại: 0398925400
Email:dangcongquan.tuonglinh@gmail.com

Ông: Lê Đình Trứ

UVBCH đảng bộ - Trưởng công an xã
Số điện thoại: 0987726029
Email: ledinhtru27@gmail.com


II. Cán bộ công chức UBND xã


Ông: Lê Hồng Hóa - Công chức VPTK

Số điện thoại: 0965173008
Email:
lehonghoa6789@gmail.com

Bà: Nguyễn Thị Lam - CC Tư pháp hộ tịch
Số điện thoại: 0918054196

Email: nguyenlamubtl@gmail.com

Bà: Nguyễn Thị Lê - Công chức LĐTBXH
Số điện thoại: 0943319479
Email:
lenguyenxhh@gmail.com

Ông: Nguyễn Văn Đồng - CC Kế toán
Số điện thoại:0363528619
Email:
dongketoantuonglinh@gmail.com

Ông: Lê Tá Ngà - Công chức Địa chính
Số điện thoại: 0978529595
Email:
letanga1983@gmail.com

Bà: Lê Thị Huế - Công chức Văn hóa xã hội
Số điện thoại: 0972211911
Email: vhtttuonglinh@gmail.com

Ông: Mai Xuân Khương – CC Nông nghiệp
Số điện thoại: 0931371304

Email: maixuankhuong1983@gmail.com
THÀNH VIÊN UBND XÃ TƯỢNG LĨNH


1. Thành viên UVUB xã Tượng Lĩnh

Ông: Phạm Đăng Thái

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0987945855

Email: thaiphuongnc1970@gmail.com

Ông: Nguyễn Văn Chanh

Thường vụ Đảng ủy – PCT UBND
Số điện thoại: 0918 054 204

Email: nguyenvanchanhnc@gmail.com

Ông: Đặng Công Quân

UVBCH - Chỉ huy trưởng BCH QS xã
Số điện thoại: 0398925400
Email:dangcongquan.tuonglinh@gmail.com

Ông: Lê Đình Trứ

UVBCH đảng bộ - Trưởng công an xã
Số điện thoại: 0987726029
Email: ledinhtru27@gmail.com


II. Cán bộ công chức UBND xã


Ông: Lê Hồng Hóa - Công chức VPTK

Số điện thoại: 0965173008
Email:
lehonghoa6789@gmail.com

Bà: Nguyễn Thị Lam - CC Tư pháp hộ tịch
Số điện thoại: 0918054196

Email: nguyenlamubtl@gmail.com

Bà: Nguyễn Thị Lê - Công chức LĐTBXH
Số điện thoại: 0943319479
Email:
lenguyenxhh@gmail.com

Ông: Nguyễn Văn Đồng - CC Kế toán
Số điện thoại:0363528619
Email:
dongketoantuonglinh@gmail.com

Ông: Lê Tá Ngà - Công chức Địa chính
Số điện thoại: 0978529595
Email:
letanga1983@gmail.com

Bà: Lê Thị Huế - Công chức Văn hóa xã hội
Số điện thoại: 0972211911
Email: vhtttuonglinh@gmail.com

Ông: Mai Xuân Khương – CC Nông nghiệp
Số điện thoại: 0931371304

Email: maixuankhuong1983@gmail.com