Truy cập

Hôm nay:
40
Hôm qua:
31
Tuần này:
370
Tháng này:
1534
Tất cả:
126440

Ý kiến thăm dò

Thôn Thọ Long xã Tượng Lĩnh hoàn thành xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao thôn

Ngày 18/03/2020 00:00:00

Thôn Thọ Long xã Tượng Lĩnh hoàn thành xây dựng nhà văn hóa chào mừng Đại hội đảng bộ xã nhà lần thứ 29 và chào mừng 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Thôn Thọ Long xã Tượng Lĩnh hoàn thành xây dựng nhà văn hóa chào mừng Đại hội đảng bộ xã nhà lần thứ 29 và chào mừng 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Thực hiện đề án sáp nhập thôn. Thôn Thọ Long xã Tượng Lĩnh được sáp nhập từ 2 thôn Thọ Nga và Long Vực và khu trung tâm xã. Thôn hiện có 192 hộ, 726 nhân khẩu, chi bộ thôn Thọ Long có 46 đảng viên, các chi hội, tổ chức và hội đặc thù có đầy đủ theo quy định.

Sau khi sáp nhập cán bộ và nhân dân thôn Thọ Long đã họp bàn và thống nhất cao trong công tác vận động đóng góp tự nguyện để xây dựng chỉnh trang đường làng ngõ xóm, mở rộng góc cua ngã ba, ngã tư, rảnh thoát nước, đặc biệt là thông nhất vị trí để xây dựng nhà Văn hoá và khu thể thao thôn, tại đại hội Chi bộ thôn tháng 02 năm 2020 nhiệm kỳ 2020-2023 Chi bộ đã ra Nghị quyết về vận động, ủng hộ tự nguyện để hoàn thiện xây dựng cơ sở vật chất và các thiết chế thôn chào mừng thành công đại hội Chi bộ và đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới đại hội Đảng bộ các cấp.
IMG Cấp uỷ chi bộ Thọ long nhiệm kỳ 2020-2023.jpg
( Cấp uỷ chi bộ thôn Thọ Long Nhiệm kỳ 2020-2023, đứng giữa là đồng chí Lê Văn Tố bí thư Chi bộ)

Với sự chung sức, đồng lòng của cán bộ và nhân dân trong việc xây dựng Nông thôn mới và để có nơi sinh hoạt cộng đồng chung, qua quá trình bàn bạc dân chủ và đi đến thống nhất, thôn Thọ Long đã tiến hành động thổ xây dựng nhà văn hóa – khu thể thao từ tháng 6/2019 được xây dựng trên khuôn viên với diện tích đất là 3000m2, diện tích sử dụng của nhà văn hóa là 250m2, đáp ứng đủ cho 200 chỗ ngồi.
IMG le khoi cong.jpg
(Lảnh đạo xã cùng Cán bộ và nhân dân thôn Thọ Long dự Lê khởi công xây dựng nhà Văn hoá thôn tháng 6/2019)
IMG_Công trinh nhà van hoá thôn thọ long.jpg
(Phần móng của nhà Văn hoá thôn Thọ Long)

IMG Công trình nhà Văn hoá thôn Thọ Long, xã Tượng Lĩnh.jpg
(Công trình Nhà Văn hoá thôn Thọ Long đang hoàn thiện để chào mừng Đại hội đảng bộ xã lần thư XXIX), chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII}

Tổng giá trị để hoàn thiện xây dựng công trình là 1,8 tỷ đồng. Dự kiến nguồn vốn do nhân dân tự nguyện đóng góp và các con em doanh nghiệp ủng hộ để xây dựng là 1,3 tỷ đồng.UBND xã hỗ trợ là 500 triệu đồng. Hiện nay công trình đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục còn lại như sân bê tông; công trình vệ sinh, tường rào và các hạng mục khác v.v.Đây là công trình mà cán bộ và nhân thôn Thọ Longchào mừng Đại hội đảng bộ xã nhà lần thứ 29 và chào mừng 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Người cấp tin

Lê Văn Tố

Thôn Thọ Long xã Tượng Lĩnh hoàn thành xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao thôn

Đăng lúc: 18/03/2020 00:00:00 (GMT+7)

Thôn Thọ Long xã Tượng Lĩnh hoàn thành xây dựng nhà văn hóa chào mừng Đại hội đảng bộ xã nhà lần thứ 29 và chào mừng 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Thôn Thọ Long xã Tượng Lĩnh hoàn thành xây dựng nhà văn hóa chào mừng Đại hội đảng bộ xã nhà lần thứ 29 và chào mừng 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Thực hiện đề án sáp nhập thôn. Thôn Thọ Long xã Tượng Lĩnh được sáp nhập từ 2 thôn Thọ Nga và Long Vực và khu trung tâm xã. Thôn hiện có 192 hộ, 726 nhân khẩu, chi bộ thôn Thọ Long có 46 đảng viên, các chi hội, tổ chức và hội đặc thù có đầy đủ theo quy định.

Sau khi sáp nhập cán bộ và nhân dân thôn Thọ Long đã họp bàn và thống nhất cao trong công tác vận động đóng góp tự nguyện để xây dựng chỉnh trang đường làng ngõ xóm, mở rộng góc cua ngã ba, ngã tư, rảnh thoát nước, đặc biệt là thông nhất vị trí để xây dựng nhà Văn hoá và khu thể thao thôn, tại đại hội Chi bộ thôn tháng 02 năm 2020 nhiệm kỳ 2020-2023 Chi bộ đã ra Nghị quyết về vận động, ủng hộ tự nguyện để hoàn thiện xây dựng cơ sở vật chất và các thiết chế thôn chào mừng thành công đại hội Chi bộ và đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới đại hội Đảng bộ các cấp.
IMG Cấp uỷ chi bộ Thọ long nhiệm kỳ 2020-2023.jpg
( Cấp uỷ chi bộ thôn Thọ Long Nhiệm kỳ 2020-2023, đứng giữa là đồng chí Lê Văn Tố bí thư Chi bộ)

Với sự chung sức, đồng lòng của cán bộ và nhân dân trong việc xây dựng Nông thôn mới và để có nơi sinh hoạt cộng đồng chung, qua quá trình bàn bạc dân chủ và đi đến thống nhất, thôn Thọ Long đã tiến hành động thổ xây dựng nhà văn hóa – khu thể thao từ tháng 6/2019 được xây dựng trên khuôn viên với diện tích đất là 3000m2, diện tích sử dụng của nhà văn hóa là 250m2, đáp ứng đủ cho 200 chỗ ngồi.
IMG le khoi cong.jpg
(Lảnh đạo xã cùng Cán bộ và nhân dân thôn Thọ Long dự Lê khởi công xây dựng nhà Văn hoá thôn tháng 6/2019)
IMG_Công trinh nhà van hoá thôn thọ long.jpg
(Phần móng của nhà Văn hoá thôn Thọ Long)

IMG Công trình nhà Văn hoá thôn Thọ Long, xã Tượng Lĩnh.jpg
(Công trình Nhà Văn hoá thôn Thọ Long đang hoàn thiện để chào mừng Đại hội đảng bộ xã lần thư XXIX), chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII}

Tổng giá trị để hoàn thiện xây dựng công trình là 1,8 tỷ đồng. Dự kiến nguồn vốn do nhân dân tự nguyện đóng góp và các con em doanh nghiệp ủng hộ để xây dựng là 1,3 tỷ đồng.UBND xã hỗ trợ là 500 triệu đồng. Hiện nay công trình đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục còn lại như sân bê tông; công trình vệ sinh, tường rào và các hạng mục khác v.v.Đây là công trình mà cán bộ và nhân thôn Thọ Longchào mừng Đại hội đảng bộ xã nhà lần thứ 29 và chào mừng 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Người cấp tin

Lê Văn Tố