Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
187067

Ý kiến thăm dò

XÃ TƯỢNG LĨNH ĐẠT 19/19 TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020

Ngày 30/11/2020 15:34:24


Ngày 27/11/2020, đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh do đồng chí Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành thẩm định xã nông thôn mới năm 2020 tại 02 xã Tượng Lĩnh và Yên Mỹ. Cùng đi có các thành viên BCĐ NTM tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan cấp tỉnh

IMG20201127102907.jpg
Phía huyện Nông Cống có các đồng chí: Nguyễn Quốc Tiến – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện; Lê Xuân Hùng – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Lợi Đức – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng điều phối NTM huyện cùng các thành viên Văn phòng điều phối, BCĐ NTM huyệnvà Bí thư, Chủ tịchUBNDhai xã Tượng Lĩnh, Yên Mỹđề nghị thẩm định đợt này.

IMG20201127084044.jpg

Trước khi tổ chức thảo luận tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Yên Mỹ,đoàn thẩm tra của tỉnh đã đi kiểm tra một số tuyến đường giao thông trọng điểm,cácnhà văn hóa thôn, các làng nghề tại02 xã Tượng Lĩnh, Yên Mỹ. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân ở các địa phương. Đặc biệt, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, ngành nghề phát triển, bộ mặt nông thôn đổi mới, nhân dân phấn khởi chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị,sau khinghe02xã báo cáo tóm tắt quá trình và kết quả thực hiệnxây dựng NTMtại các địa phương,đoànngheđồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBNDhuyện, Chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM huyệnbáo cáokết quả thẩm tra các tiêu chíxây dựng NTM của huyệntại 02 xã trên. Trong quá trình xây dựng NTM, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là huy động các nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, song được sự quan tâm, chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp, các ngành, đoàn thểcùngsự đoàn kết thống nhất, sự quan tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân, đến nay,hai xã Tượng Lĩnh, Yên Mỹ đãhoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, đạt 100%.

Không có mô tả.

Trên cơ sở nghiên cứu, kiểm tra thực tế tại các xã, đã có 06 ý kiến, góp ý của các sở ban, ngành cấp tỉnh một số vấn đề ở các lĩnh vực:hai xã cần lập quy hoạch chung xây dựng xã; chỉnh trang lại hành lang đường lưới điện nông thôn; cần đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nhất là quy hoạch, lựa chọn các loại cây trồng chủ đạo mang lại giá trị kinh tế cao; có chủ trương đầu tư nhà máy nước sạch tập trung. Cùng với đó là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng lòng hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, thành viên đoàn thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu thẩm định cho 02 xã đề nghị thẩm định NTM đợt này.Kết qủa bỏ phiếu thẩm định,hai xã Tượng Lĩnh, Yên Mỹcó20/20số phiếu đồng ý, bằng 100% số phiếu của Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá công nhận02 xãđạt19/19 tiêu chítheo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Kết luận hội nghị,đồng chí Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của02 xã Tượng Lĩnh, Yên Mỹtrong quá trình xây dựng nông thôn mới. Thực tế cho thấy, hệ thống hạ tầng nông thôn được xây dựng đồng bộ; thu nhập của người dân được nâng cao; tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng nhanh.Để các xã tiếp tục phát triển nhanh và vững chắc, các địa phương cần chú trọng hoàn thiện những tiêu chí đã đạt; duy trì và tăng cường bền vững sự hài lòng của người dân;làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác, chủ động xây dựng nông thôn mới; thường xuyên trau dồi, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực hiệu quả đường lối chỉ đạo của cấp uỷ - chính quyền địa phương trong lãnh đạo xây dựng nông thôn mới!

XÃ TƯỢNG LĨNH ĐẠT 19/19 TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020

Đăng lúc: 30/11/2020 15:34:24 (GMT+7)


Ngày 27/11/2020, đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh do đồng chí Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành thẩm định xã nông thôn mới năm 2020 tại 02 xã Tượng Lĩnh và Yên Mỹ. Cùng đi có các thành viên BCĐ NTM tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan cấp tỉnh

IMG20201127102907.jpg
Phía huyện Nông Cống có các đồng chí: Nguyễn Quốc Tiến – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện; Lê Xuân Hùng – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Lợi Đức – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng điều phối NTM huyện cùng các thành viên Văn phòng điều phối, BCĐ NTM huyệnvà Bí thư, Chủ tịchUBNDhai xã Tượng Lĩnh, Yên Mỹđề nghị thẩm định đợt này.

IMG20201127084044.jpg

Trước khi tổ chức thảo luận tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Yên Mỹ,đoàn thẩm tra của tỉnh đã đi kiểm tra một số tuyến đường giao thông trọng điểm,cácnhà văn hóa thôn, các làng nghề tại02 xã Tượng Lĩnh, Yên Mỹ. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân ở các địa phương. Đặc biệt, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, ngành nghề phát triển, bộ mặt nông thôn đổi mới, nhân dân phấn khởi chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị,sau khinghe02xã báo cáo tóm tắt quá trình và kết quả thực hiệnxây dựng NTMtại các địa phương,đoànngheđồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBNDhuyện, Chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM huyệnbáo cáokết quả thẩm tra các tiêu chíxây dựng NTM của huyệntại 02 xã trên. Trong quá trình xây dựng NTM, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là huy động các nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, song được sự quan tâm, chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp, các ngành, đoàn thểcùngsự đoàn kết thống nhất, sự quan tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân, đến nay,hai xã Tượng Lĩnh, Yên Mỹ đãhoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, đạt 100%.

Không có mô tả.

Trên cơ sở nghiên cứu, kiểm tra thực tế tại các xã, đã có 06 ý kiến, góp ý của các sở ban, ngành cấp tỉnh một số vấn đề ở các lĩnh vực:hai xã cần lập quy hoạch chung xây dựng xã; chỉnh trang lại hành lang đường lưới điện nông thôn; cần đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nhất là quy hoạch, lựa chọn các loại cây trồng chủ đạo mang lại giá trị kinh tế cao; có chủ trương đầu tư nhà máy nước sạch tập trung. Cùng với đó là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng lòng hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, thành viên đoàn thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu thẩm định cho 02 xã đề nghị thẩm định NTM đợt này.Kết qủa bỏ phiếu thẩm định,hai xã Tượng Lĩnh, Yên Mỹcó20/20số phiếu đồng ý, bằng 100% số phiếu của Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá công nhận02 xãđạt19/19 tiêu chítheo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Kết luận hội nghị,đồng chí Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của02 xã Tượng Lĩnh, Yên Mỹtrong quá trình xây dựng nông thôn mới. Thực tế cho thấy, hệ thống hạ tầng nông thôn được xây dựng đồng bộ; thu nhập của người dân được nâng cao; tỷ lệ người dân tham gia BHYT tăng nhanh.Để các xã tiếp tục phát triển nhanh và vững chắc, các địa phương cần chú trọng hoàn thiện những tiêu chí đã đạt; duy trì và tăng cường bền vững sự hài lòng của người dân;làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác, chủ động xây dựng nông thôn mới; thường xuyên trau dồi, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực hiệu quả đường lối chỉ đạo của cấp uỷ - chính quyền địa phương trong lãnh đạo xây dựng nông thôn mới!