Truy cập

Hôm nay:
90
Hôm qua:
118
Tuần này:
1137
Tháng này:
1874
Tất cả:
228817

Ý kiến thăm dò

cộng đồng dân cư

Ngày 05/10/2020 14:03:53

cộng đồng dân cư

Cộng đồng dân cư:

Một đặc điểm trong quá trình hình thành dân cư của Tượng Lĩnh là sự du nhập cư dân từ nhiều miền khác nhau Có dòng họ họ từ miền ngoài như Thái Bình, HƯng Yên vào; có dòng họ từ Nghệ An, Hà Tĩnh ra….Trong kháng chiến chống Pháp, một số đồng bào tản cư về đay, một số thương binh được nhân dân nuôi dưỡng cũng đã chọn Tượng Lĩnh làm quê hương thứ hai của mình.

Trước cách mạng tháng Tám, do điều kiện kinh tế xã thấp kém, tỷ lệ tăng dân số tương đối chậm. Sau cách mạng tháng Tám, nhất là vào những thập niên 70, 80 của thế kỷ trước, tỷ lệ tăng dân số tương đối cao đã làm góp phần làm bùng nổ dân số, gây nhiều khó khăn cho đời sống xã hội ở địa phương. Nhờ thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình, Tượng Lĩnh đã đạt được những thành tích to lớn trên mặt trận này, từng bước giảm tr lệ tăng dân số. Hiện nay tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm của địa phương là: 0,6%

Về cơ cấu dân số: Số người làm Nông nghiệp khoảng 80%, phi nông nghiệp 20%. Số người trong độ tuổi đi học chiếm trên 40%, Số người trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 45%. Đây vừa là tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội vừa là áp lực để giải quyết việc làm và duy trì ổn định xã hội hiện tại.

Trước tháng 10 năm 2018, xã Tượng Lĩnh có 9 làng,, gồm: làng Vĩnh Lại, Làng Long Vực, Làng Thọ Nga, Làng Nga Thượng, làng Phú Long, làng Phú Sơn, làng Nhuyễn Sơn và làng Hoàng Lâm.

Thực hiện Nghị quyết 106/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh và Quyết định 3110/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về sáp nhập thôn. Ngày 28 tháng 10 năm 2018, UBND xã Tượng Lĩnh đã công bố Nghị quyết và Quyết định của Tỉnh về sáp nhập thôn trên địa bàn xã. Xã Tượng Lĩnh từ 9 làng sáp nhập lại còn 4 thôn, gồm: Thôn Vĩnh Quang (Làng Vĩnh Lại và làng Quang Vinh sáp nhập lại), Thôn Thọ Long (làng Long Vực và làng Thọ Nga sáp nhập lại), Thôn Nga Long (làng Nga Thượng và làng Phú Long sáp nhập lại), thôn Nhuyễn Phú Lâm (Làng Phú Sơn, Nhuyễn Sơn và Hoàng Lâm sáp nhập lại). Dân số của xã được phân bố theo đơn vị hành chính cụ thể như sau:

Thôn Vĩnh Quang: 268 hộ, 1128 khẩu.

Thôn Thọ Long: 186 hộ, 737 khẩu.

Thôn Nga Long: 319 hộ, 1273 khẩu.

Thôn Nhuyễn Phú Lâm: 417 hộ, 1708 khẩu.

Cộng đồng dân cư:

Một đặc điểm trong quá trình hình thành dân cư của Tượng Lĩnh là sự du nhập cư dân từ nhiều miền khác nhau Có dòng họ họ từ miền ngoài như Thái Bình, HƯng Yên vào; có dòng họ từ Nghệ An, Hà Tĩnh ra….Trong kháng chiến chống Pháp, một số đồng bào tản cư về đay, một số thương binh được nhân dân nuôi dưỡng cũng đã chọn Tượng Lĩnh làm quê hương thứ hai của mình.

Trước cách mạng tháng Tám, do điều kiện kinh tế xã thấp kém, tỷ lệ tăng dân số tương đối chậm. Sau cách mạng tháng Tám, nhất là vào những thập niên 70, 80 của thế kỷ trước, tỷ lệ tăng dân số tương đối cao đã làm góp phần làm bùng nổ dân số, gây nhiều khó khăn cho đời sống xã hội ở địa phương. Nhờ thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình, Tượng Lĩnh đã đạt được những thành tích to lớn trên mặt trận này, từng bước giảm tr lệ tăng dân số. Hiện nay tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm của địa phương là: 0,6%

Về cơ cấu dân số: Số người làm Nông nghiệp khoảng 80%, phi nông nghiệp 20%. Số người trong độ tuổi đi học chiếm trên 40%, Số người trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 45%. Đây vừa là tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội vừa là áp lực để giải quyết việc làm và duy trì ổn định xã hội hiện tại.

Trước tháng 10 năm 2018, xã Tượng Lĩnh có 9 làng,, gồm: làng Vĩnh Lại, Làng Long Vực, Làng Thọ Nga, Làng Nga Thượng, làng Phú Long, làng Phú Sơn, làng Nhuyễn Sơn và làng Hoàng Lâm.

Thực hiện Nghị quyết 106/NQ-HĐND, ngày 11 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh và Quyết định 3110/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về sáp nhập thôn. Ngày 28 tháng 10 năm 2018, UBND xã Tượng Lĩnh đã công bố Nghị quyết và Quyết định của Tỉnh về sáp nhập thôn trên địa bàn xã. Xã Tượng Lĩnh từ 9 làng sáp nhập lại còn 4 thôn, gồm: Thôn Vĩnh Quang (Làng Vĩnh Lại và làng Quang Vinh sáp nhập lại), Thôn Thọ Long (làng Long Vực và làng Thọ Nga sáp nhập lại), Thôn Nga Long (làng Nga Thượng và làng Phú Long sáp nhập lại), thôn Nhuyễn Phú Lâm (Làng Phú Sơn, Nhuyễn Sơn và Hoàng Lâm sáp nhập lại). Dân số của xã được phân bố theo đơn vị hành chính cụ thể như sau:

Thôn Vĩnh Quang: 268 hộ, 1128 khẩu.

Thôn Thọ Long: 186 hộ, 737 khẩu.

Thôn Nga Long: 319 hộ, 1273 khẩu.

Thôn Nhuyễn Phú Lâm: 417 hộ, 1708 khẩu.