Truy cập

Hôm nay:
657
Hôm qua:
2796
Tuần này:
3453
Tháng này:
26801
Tất cả:
264522

Ý kiến thăm dò

Định hướng phát triển xã Tượng Lĩnh giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 05/10/2020 09:49:29

Định hướng phát triển xã Tượng Lĩnh

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA XÃ TƯỢNG LĨNH

GIAI ĐOẠN 2020 – 2025


Căn cứ vào nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ và Nhân dân xã nhà quyết tâm đoàn kết thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh như sau:

A. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2025 (25 chỉ tiêu)

* Kinh tế (10 chỉ tiêu)

1. Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 85 triệu đồng trở lên.

2. Chuyển đổi, tích tụ đất tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 từ 36 ha trở lên.

3. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 3.725 tấn.

4. Diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng chủ yếu đến năm 2025:

Cây lúa: Diện tích 322 ha; Năng suất 115 tạ/ha; Sản lượng 3.700 tấn. Cây cói: Diện tích 8 ha; Năng suất 80 tạ/ha; Sản lượng 640 tấn; Cây hành chăm: Diện tích 9 ha; Năng suất 80 tạ/ha; Sản lượng 720 tấn; cây lạc 4,5 ha; năng suất 120 t/ha; sản lượng 5,4 tấn; Khoai sắn 8 ha; năng suất 250 tạ/ha; sản lượng 20 tấn; cây đậu và rau màu các loại, cây vụ đông hàng năm trồng từ 25- 35 ha.

5. Tổng đàn gia súc, gia cầm duy trì hàng năm: Đàn trâu, bò 300 con; đàn lợn 1.450 con; đàn gia cầm, thủy cầm 65.000 con.

6. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2025: 11 doanh nghiệp, trong đó thành lập mới 6 doanh nghiệp.

7. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 10%.

8. Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao; trong đó: 01 thôn và 01 đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

9. Đến năm 2025 đạt 100% trục chính đường giao thông nội đồng được bê tông hoá.

10. Phấn đấu đến năm 2025 có 80% hệ thống kênh mương trục chính được bê tông hóa; 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu chủ động.

* Văn hoá – xã hội (7 chỉ tiêu)

11. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm: 0,6%.

12. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo hoàn thành kế hoạch huyện giao.

13. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025: là 100%.

14. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 đạt 100%.

15. Thực hiện tiêm chủng mở rộng cho 100% trẻ em dưới 6 tuổi. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, thấp còi hàng năm từ 0,5 - 1%.

16. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá đến năm 2025 là 90%

17. Đến năm 2025 có 1 thôn trở lên đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Vệ sinh - Môi trường (3 chỉ tiêu)

18. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2025 đạt 16,5%.

19. Tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch là 60%; ớc hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 100%.

20. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đến năm 2025 đạt 100%. Phấn đấu 50% các tuyến đường được trồng hoa, trồng cây bóng mát.

* Quốc phòng - An ninh (2 chỉ tiêu)

21. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đến năm 2025 đạt 100%.

22. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm.

* Xây dựng Đảng (3 chỉ tiêu)

23. Tổng số đảng viên kết nạp mới nhiệm kỳ 2020 - 2025: 40 đảng viên.

24. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt: 100%; Đảng bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

25. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đạt vững mạnh

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản; thương mại - dịch vụ, vận tải, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

1.1. Phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, đảm bảo tiêu chuẩn Vietgap, gắn với tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, mô hình canh tác

Tiếp tục tập trung nguồn lực, đầu tư cho kết cấu hạ tầng sản xuất, phấn đấu 100% hệ thống kênh mương, giao thông nội đồng trục chính được kiên cố hóa, chủ động tưới tiêu, tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu mùa vụ, giống cây trồng, vật nuôi. Tăng cường chuyển giao tiến bộ KH-KT, thực hiện tốt chuỗi liên kết sản xuất

để tăng giá trị và tiêu thụ sản phẩm, áp dụng quy trình sản xuất công nghệ cao, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP.

Vận động Nhân dân đẩy mạnh dồn đổi diện tích, tạo ô thửa lớn, vận động các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cánh đồng mẫu lớn, ứng dụng công nghệ cao, mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp. Chuyển đổi 8,97 ha đất khó canh tác thôn Nhuyễn Phú Lâm sang trồng cây dược liệu và sản xuất rau sạch, rau an toàn cung cấp cho cụm Công nghiệp Tượng Lĩnh và khu kinh tế Nghi Sơn.

Phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế vùng đồng triều, khai thác diện tích mặt nước phát triển nuôi trồng thuỷ sản đạt hiệu quả kinh tế cao. Chuyển đổi 27,63 ha diện tích đồng Ngang, khu vực ngoài đê thôn Vĩnh Quang sang nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi tôm, cua, cá nước lợ.

Rà soát lại quy hoạch trong nông nghiệp, du nhập các loại cây rau màu có giá trị kinh tế cao phù hợp với thổ nhưỡng vào sản xuất tạo nguồn cung ứng cho tiêu dùng, kết nối, tiếp cận các thị trường.

Tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, chăn nuôi nông hộ. Xây dựng chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, chăn nuôi trang trại, gia trại tổng hợp, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường. Phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất ngành chăn nuôi chiếm 42% tỷ trọng ngành nông nghiệp.

Chăm sóc, bảo vệ diện tích đồi rừng, làm tốt công tác phòng, chống cháy rừng, chú trọng việc cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình vườn cây hiệu quả kinh tế cao.

1.2. Đẩy mạnh phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản

Tăng cường kết nối, tập trung vận động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư nhất là may mặc, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản nhằm tạo việc làm cho lao động, giải quyết đầu vào và đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Mở rộng các ngành tiểu thủ công nghiệp, phát huy các nghề truyền thống, du nhập các ngành nghề mới vào sản xuất, tạo việc làm ổn định cho lao động, xây dựng chuỗi giá trị bao tiêu sản phẩm.

Xây dựng mới trường Mầm Non 2 tầng 8 phòng học và bếp ăn 1 chiều, xây mới 2 tầng, 4 phòng chức năng của trường Tiểu Học, xây dựng mới Sân vận động, hoàn thiện 4 nhà văn hóa thôn.

1.3. Đẩy mạnh phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ - thương mại

Tập trung khai thác các nguồn lực, khuyến khích người dân đầu tư, sử dụng máy nông nghiệp trong sản xuất, tạo môi trường thuận lợi để phát triển dịch vụ thương mại.

Nâng cao chất lượng hoạt động của HTX Dịch vụ nông nghiệp, đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, cùng có lợi. Chuyển giao công nghệ, giống mới vào sản xuất, ký các hợp đồng sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho sản xuất nông nghiệp.

Tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển và hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện để các các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, các cơ sở sản xuất tiếp cận các nguồn vốn tín dụng của Nhà nước, phấn đấu đến năm 2025 có 11 doanh nghiệp, trong đó 6 doanh nghiệp thành lập mới.

2. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng Giáo dục - Y tế, văn hóa góp phần thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân

2.1. Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao

Quán triệt và vận dụng sáng tạo các Nghị quyết của Trung ương về phát triển văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ vào tình hình thực tiễn của địa phương. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống truyền thanh, tập trung tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân.

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; nâng cao chất lượng hoạt động các làng văn hoá, cơ quan văn hoá, gia đình văn hoá gắn với việc thực hiện các tiêu chí công nhận danh hiệu “công dân kiểu mẫu”,“gia đình kiểu mẫu”,“thôn làng kiểu mẫu”. Triển khai đề án “nhà sạch - vườn đẹp - ngõ văn minh”. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tiếp tục bổ sung hoàn thiện quy ước, hương ước thôn, làng văn hóa. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng các câu lạc bộ, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ toàn xã có 45% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa thể thao.

2.2. Giáo dục đào tạo

Duy trì công tác phổ cập giáo dục hằng năm, đổi mới phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng chất lượng mũi nhọn và quan tâm tới chất lượng đại trà. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục và xây dựng xã hội học tập.

Đầu tư, xây dựng, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường học đảm bảo công nhận, công nhận lại và nâng cao chất lượng Trường đạt chuẩn Quốc gia.

2.3. Y tế, dân số - KHHGĐ và trẻ em

Tiếp tục đầu tư, mua sắm trang thiết bị cho hoạt động y tế, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ y tế, đề nghị đưa bác sỹ về phục vụ tại trạm để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân. Tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia BHYT đạt 100%; thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; làm tốt công tác tiêm chủng, phòng dịch; tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, thấp còi. Giữ vững và nâng cao chất lượng danh hiệu xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế; xã đạt chuẩn Quốc gia về An toàn thực phẩm.

2.4. Thực hiện chính sách xã hội

Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, từ thiện nhân đạo, trợ giúp các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng. Tăng cường tạo việc làm cho người lao động, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo hoàn thành kế hoạch huyện giao.

3. Tăng cường củng cố Quốc phòng - An ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển Kinh tế - Xã hội

Xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, khơi dậy truyền thống cách mạng của địa phương đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm huyện giao.

Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ, quản lý đối tượng, nâng cao chất lượng cho đội ngũ Công an viên, tổ an ninh trật tự. Kiên quyết đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội cờ bạc, lô đề, nghiện hút ma túy, tai nạn giao thông.

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến Nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở. Phấn đấu 100% khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo mục tiêu Đại hội.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của cấp ủy và các tổ chức đảng

1.1. Tăng cường xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng chính trị và tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong Nhân dân

Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện đổi mới hình thức quán triệt học tập chủ trương, Nghị quyết, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW về “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời những diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, cơ hội, cục bộ, chạy theo lợi ích cá nhân, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng.

Thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhằm tuyên truyền, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

1.2. Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới

Hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Chăm lo xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng; đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, nhận thức về mọi mặt cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý đảng viên. Đổi mới nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Quan tâm công tác tạo nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng kết nạp quần chúng ưu tú vào đảng, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng bảo đảm chặt chẽ về nguyên tắc.

1.3. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT Đảng ủy, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

Triển khai, quán triệt kịp thời, đầy đủ các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đến cán bộ, đảng viên. Hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện; chú trọng nâng cao chất lượng, chủ động phát hiện, phòng ngừa các hành vi vi phạm.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra của cấp uỷ đối với các tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành Điều lệ Đảng và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ đảng, kịp thời kiểm tra những chi bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm, kịp thời biểu dương những nhân tố tích cực và nhân rộng những điển hình tiên tiến.

1.4. Tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới.

Đổi mới công tác dân vận theo hướng gần dân, sát cơ sở. Chủ động tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, không để xảy ra các vấn đề nổi cộm, phức tạp với cách làm sang tạo, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với đảng, Nhà nước.

1.5. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Quán triệt, triển khai kịp thời các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm giám sát của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, của Nhân dân, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

1.6. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách làm việc của cấp uỷ theo hướng khoa học, công khai dân chủ, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu tổ chức Đảng trên mọi lĩnh vực. Đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, coi trọng việc xây dựng chương trình, kế hoạch, các giải pháp cụ thể để thực hiện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất, hiệu quả công việc.

2. Tiếp tục đổi mới hoạt động của Hội đồng Nhân dân; nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thông qua các kỳ họp, tiếp xúc cử tri và hoạt động của từng đại biểu HĐND, nâng cao chất lượng giám sát đảm bảo thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho tổng kết nhiệm kỳ HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu cử Quốc hội - HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực thi nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giải quyết công việc và giám sát thực hiện.

3. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng gắn bó thường xuyên, mật thiết với Nhân dân và bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho hội viên, Nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, hội viên, Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Xây dựng giải pháp về hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, thực hiện tốt việc tập hợp quần chúng, xây dựng mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA XÃ TƯỢNG LĨNH

GIAI ĐOẠN 2020 – 2025


Căn cứ vào nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ và Nhân dân xã nhà quyết tâm đoàn kết thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh như sau:

A. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2025 (25 chỉ tiêu)

* Kinh tế (10 chỉ tiêu)

1. Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 85 triệu đồng trở lên.

2. Chuyển đổi, tích tụ đất tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 từ 36 ha trở lên.

3. Sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 3.725 tấn.

4. Diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng chủ yếu đến năm 2025:

Cây lúa: Diện tích 322 ha; Năng suất 115 tạ/ha; Sản lượng 3.700 tấn. Cây cói: Diện tích 8 ha; Năng suất 80 tạ/ha; Sản lượng 640 tấn; Cây hành chăm: Diện tích 9 ha; Năng suất 80 tạ/ha; Sản lượng 720 tấn; cây lạc 4,5 ha; năng suất 120 t/ha; sản lượng 5,4 tấn; Khoai sắn 8 ha; năng suất 250 tạ/ha; sản lượng 20 tấn; cây đậu và rau màu các loại, cây vụ đông hàng năm trồng từ 25- 35 ha.

5. Tổng đàn gia súc, gia cầm duy trì hàng năm: Đàn trâu, bò 300 con; đàn lợn 1.450 con; đàn gia cầm, thủy cầm 65.000 con.

6. Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2025: 11 doanh nghiệp, trong đó thành lập mới 6 doanh nghiệp.

7. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 10%.

8. Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao; trong đó: 01 thôn và 01 đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

9. Đến năm 2025 đạt 100% trục chính đường giao thông nội đồng được bê tông hoá.

10. Phấn đấu đến năm 2025 có 80% hệ thống kênh mương trục chính được bê tông hóa; 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu chủ động.

* Văn hoá – xã hội (7 chỉ tiêu)

11. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm: 0,6%.

12. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo hoàn thành kế hoạch huyện giao.

13. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025: là 100%.

14. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 đạt 100%.

15. Thực hiện tiêm chủng mở rộng cho 100% trẻ em dưới 6 tuổi. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, thấp còi hàng năm từ 0,5 - 1%.

16. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá đến năm 2025 là 90%

17. Đến năm 2025 có 1 thôn trở lên đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Vệ sinh - Môi trường (3 chỉ tiêu)

18. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2025 đạt 16,5%.

19. Tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch là 60%; ớc hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 100%.

20. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đến năm 2025 đạt 100%. Phấn đấu 50% các tuyến đường được trồng hoa, trồng cây bóng mát.

* Quốc phòng - An ninh (2 chỉ tiêu)

21. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đến năm 2025 đạt 100%.

22. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm.

* Xây dựng Đảng (3 chỉ tiêu)

23. Tổng số đảng viên kết nạp mới nhiệm kỳ 2020 - 2025: 40 đảng viên.

24. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt: 100%; Đảng bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

25. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đạt vững mạnh

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản; thương mại - dịch vụ, vận tải, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

1.1. Phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, đảm bảo tiêu chuẩn Vietgap, gắn với tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, mô hình canh tác

Tiếp tục tập trung nguồn lực, đầu tư cho kết cấu hạ tầng sản xuất, phấn đấu 100% hệ thống kênh mương, giao thông nội đồng trục chính được kiên cố hóa, chủ động tưới tiêu, tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu mùa vụ, giống cây trồng, vật nuôi. Tăng cường chuyển giao tiến bộ KH-KT, thực hiện tốt chuỗi liên kết sản xuất

để tăng giá trị và tiêu thụ sản phẩm, áp dụng quy trình sản xuất công nghệ cao, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP.

Vận động Nhân dân đẩy mạnh dồn đổi diện tích, tạo ô thửa lớn, vận động các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đầu tư xây dựng cánh đồng mẫu lớn, ứng dụng công nghệ cao, mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp. Chuyển đổi 8,97 ha đất khó canh tác thôn Nhuyễn Phú Lâm sang trồng cây dược liệu và sản xuất rau sạch, rau an toàn cung cấp cho cụm Công nghiệp Tượng Lĩnh và khu kinh tế Nghi Sơn.

Phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế vùng đồng triều, khai thác diện tích mặt nước phát triển nuôi trồng thuỷ sản đạt hiệu quả kinh tế cao. Chuyển đổi 27,63 ha diện tích đồng Ngang, khu vực ngoài đê thôn Vĩnh Quang sang nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi tôm, cua, cá nước lợ.

Rà soát lại quy hoạch trong nông nghiệp, du nhập các loại cây rau màu có giá trị kinh tế cao phù hợp với thổ nhưỡng vào sản xuất tạo nguồn cung ứng cho tiêu dùng, kết nối, tiếp cận các thị trường.

Tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, chăn nuôi nông hộ. Xây dựng chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, chăn nuôi trang trại, gia trại tổng hợp, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường. Phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất ngành chăn nuôi chiếm 42% tỷ trọng ngành nông nghiệp.

Chăm sóc, bảo vệ diện tích đồi rừng, làm tốt công tác phòng, chống cháy rừng, chú trọng việc cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình vườn cây hiệu quả kinh tế cao.

1.2. Đẩy mạnh phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản

Tăng cường kết nối, tập trung vận động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư nhất là may mặc, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản nhằm tạo việc làm cho lao động, giải quyết đầu vào và đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Mở rộng các ngành tiểu thủ công nghiệp, phát huy các nghề truyền thống, du nhập các ngành nghề mới vào sản xuất, tạo việc làm ổn định cho lao động, xây dựng chuỗi giá trị bao tiêu sản phẩm.

Xây dựng mới trường Mầm Non 2 tầng 8 phòng học và bếp ăn 1 chiều, xây mới 2 tầng, 4 phòng chức năng của trường Tiểu Học, xây dựng mới Sân vận động, hoàn thiện 4 nhà văn hóa thôn.

1.3. Đẩy mạnh phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ - thương mại

Tập trung khai thác các nguồn lực, khuyến khích người dân đầu tư, sử dụng máy nông nghiệp trong sản xuất, tạo môi trường thuận lợi để phát triển dịch vụ thương mại.

Nâng cao chất lượng hoạt động của HTX Dịch vụ nông nghiệp, đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, cùng có lợi. Chuyển giao công nghệ, giống mới vào sản xuất, ký các hợp đồng sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho sản xuất nông nghiệp.

Tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển và hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện để các các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, các cơ sở sản xuất tiếp cận các nguồn vốn tín dụng của Nhà nước, phấn đấu đến năm 2025 có 11 doanh nghiệp, trong đó 6 doanh nghiệp thành lập mới.

2. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng Giáo dục - Y tế, văn hóa góp phần thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân

2.1. Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao

Quán triệt và vận dụng sáng tạo các Nghị quyết của Trung ương về phát triển văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ vào tình hình thực tiễn của địa phương. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống truyền thanh, tập trung tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân.

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; nâng cao chất lượng hoạt động các làng văn hoá, cơ quan văn hoá, gia đình văn hoá gắn với việc thực hiện các tiêu chí công nhận danh hiệu “công dân kiểu mẫu”,“gia đình kiểu mẫu”,“thôn làng kiểu mẫu”. Triển khai đề án “nhà sạch - vườn đẹp - ngõ văn minh”. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tiếp tục bổ sung hoàn thiện quy ước, hương ước thôn, làng văn hóa. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng các câu lạc bộ, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ toàn xã có 45% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa thể thao.

2.2. Giáo dục đào tạo

Duy trì công tác phổ cập giáo dục hằng năm, đổi mới phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng chất lượng mũi nhọn và quan tâm tới chất lượng đại trà. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục và xây dựng xã hội học tập.

Đầu tư, xây dựng, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường học đảm bảo công nhận, công nhận lại và nâng cao chất lượng Trường đạt chuẩn Quốc gia.

2.3. Y tế, dân số - KHHGĐ và trẻ em

Tiếp tục đầu tư, mua sắm trang thiết bị cho hoạt động y tế, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ y tế, đề nghị đưa bác sỹ về phục vụ tại trạm để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân. Tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia BHYT đạt 100%; thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; làm tốt công tác tiêm chủng, phòng dịch; tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, thấp còi. Giữ vững và nâng cao chất lượng danh hiệu xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế; xã đạt chuẩn Quốc gia về An toàn thực phẩm.

2.4. Thực hiện chính sách xã hội

Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, từ thiện nhân đạo, trợ giúp các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên hòa nhập cộng đồng. Tăng cường tạo việc làm cho người lao động, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo hoàn thành kế hoạch huyện giao.

3. Tăng cường củng cố Quốc phòng - An ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển Kinh tế - Xã hội

Xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, khơi dậy truyền thống cách mạng của địa phương đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm huyện giao.

Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ, quản lý đối tượng, nâng cao chất lượng cho đội ngũ Công an viên, tổ an ninh trật tự. Kiên quyết đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội cờ bạc, lô đề, nghiện hút ma túy, tai nạn giao thông.

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến Nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở. Phấn đấu 100% khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo mục tiêu Đại hội.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của cấp ủy và các tổ chức đảng

1.1. Tăng cường xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng chính trị và tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong Nhân dân

Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện đổi mới hình thức quán triệt học tập chủ trương, Nghị quyết, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW về “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời những diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, cơ hội, cục bộ, chạy theo lợi ích cá nhân, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng.

Thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhằm tuyên truyền, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

1.2. Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới

Hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Chăm lo xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng; đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, nhận thức về mọi mặt cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý đảng viên. Đổi mới nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Quan tâm công tác tạo nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng kết nạp quần chúng ưu tú vào đảng, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng bảo đảm chặt chẽ về nguyên tắc.

1.3. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT Đảng ủy, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

Triển khai, quán triệt kịp thời, đầy đủ các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đến cán bộ, đảng viên. Hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện; chú trọng nâng cao chất lượng, chủ động phát hiện, phòng ngừa các hành vi vi phạm.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra của cấp uỷ đối với các tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành Điều lệ Đảng và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ đảng, kịp thời kiểm tra những chi bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm, kịp thời biểu dương những nhân tố tích cực và nhân rộng những điển hình tiên tiến.

1.4. Tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới.

Đổi mới công tác dân vận theo hướng gần dân, sát cơ sở. Chủ động tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, không để xảy ra các vấn đề nổi cộm, phức tạp với cách làm sang tạo, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với đảng, Nhà nước.

1.5. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Quán triệt, triển khai kịp thời các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm giám sát của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, của Nhân dân, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

1.6. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách làm việc của cấp uỷ theo hướng khoa học, công khai dân chủ, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu tổ chức Đảng trên mọi lĩnh vực. Đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, coi trọng việc xây dựng chương trình, kế hoạch, các giải pháp cụ thể để thực hiện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất, hiệu quả công việc.

2. Tiếp tục đổi mới hoạt động của Hội đồng Nhân dân; nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thông qua các kỳ họp, tiếp xúc cử tri và hoạt động của từng đại biểu HĐND, nâng cao chất lượng giám sát đảm bảo thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho tổng kết nhiệm kỳ HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu cử Quốc hội - HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực thi nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giải quyết công việc và giám sát thực hiện.

3. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng gắn bó thường xuyên, mật thiết với Nhân dân và bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho hội viên, Nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, hội viên, Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Xây dựng giải pháp về hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, thực hiện tốt việc tập hợp quần chúng, xây dựng mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng.