Truy cập

Hôm nay:
12
Hôm qua:
33
Tuần này:
283
Tháng này:
772
Tất cả:
162364

Ý kiến thăm dò

Lịch sử hình thành làng xã Tượng Lĩnh

Ngày 05/10/2020 08:56:48

Lịch Sử hình thành làng xã

Lịch sử hình thành làng xã Tượng Lĩnh

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, Tượng Lĩnh đã nhiều lần thay đổi địa giới hành chính và tên gọi. Từ năm 1965 trở về trước, Tượng Lĩnh thuộc huyện Tĩnh Gia. Thời thuộc Hán, Tĩnh Gia thuộc huyện Cư Phong, đến thời Trần, Hồ có tên là huyện Cổ Chiên. Đến thời Hậu Lê có tên là Ngọc Sơn, gồm 54 xã, 1 trại và 5 phường. Đầu thế kỷ 19 (vào khoảng giữa đời Gia Long) Ngọc Sơn bao gồm 4 tổng là Văn Trinh, Văn Trường, Liên Trì và Duyên La. Các làng của Tượng Lĩnh thuộc tổng Văn Trường. Đến năm Minh Mệnh thứ XIX (1838) thành lập phủ Tĩnh Gi, huyện Ngọc Sơn thuộc Phủ Tĩnh Gia. Năm Thành Thái thứ 12 (1900) huyện Ngọc Sơn đổi thành Phủ Tĩnh Gia có 5 tổng là: Văn Trường, Sen Trì, Văn Trai, Tuần La, Yên Thái, có 206 làng, thôn. Các Làng của Tượng Lĩnh gồm: Duyệt Giáp, Vĩnh Lại, Long Vực, Thọ Nga, Phú Long, Nga Thượng, Đa Tiền, Phú Sơn, Mậu Lâm, Nhuyễn Sơn vẫn thuộc tổng Văn Trường.

Sau cách mạng tháng Tám, phủ Tĩnh Gia đổi thành huyện Tĩnh Gia, giải thể cấp tổng, thành lập cấp xã. Lúc này khu vực Tượng Lĩnh, Tượng Văn, Tượng Sơn ngày nay có 5 xã: Xã Nhất Tâm gồm các làng: Thọ Nga, Nga Thượng, Long Vực, Vĩnh Lại; xã Phú Cường có 5 làng: Đa Tiền, Đa Hậu, Phú Long; Xã Tiên Tiến gồm các làng: Làng Kén, Thạch Nội, Văn Trang, Phú Triều, Cát Lễ, Bồng Thôn, Thái Tượng, Thị Long; Xã Thanh Cần có các làng: Phú Sơn, Nhuyễn Sơn, Mậu Lâm, Quang Quý, Duyệt Giáp; Xã Văn Yên có các làng: Phú Tứ, Trí Phú, Quỳnh Thượng, Thọ Xương, Trúc Lâm, Đại Thắng, Anh Sơn.

Năm 1947 theo Quyết định của Chính phủ, 5 xã trên được tháp nhập thành xã Tượng Lĩnh, lúc này xã có 26 làng.

Năm 1953, xã Tượng Lĩnh được chia thành 3 xã là: Tượng LĨnh, Tượng Sơn, Tượng Văn. Xã Tượng Lĩnh có 10 làng: Đa Tiền, Vĩnh Lại, Long Vực, Mậu Lâm, Nhuyễn Sơn, Phú Sơn, Thọ Nga, Nga Thượng, Phú Long, Duyệt Giáp. Năm 1956, làng Mậu Lâm nhập và làng Nhuyễn Sơn, Tượng Lĩnh còn 9 làng. Năm 1965, do đắp đê song Thị Long, phải chuyển làng Duyệt Giáp về làng Quang Vinh, xã còn 8 làng. Cũng trong năm này, Tượng Lĩnh chuyển về huyện Nông Cống, đơn vị hành chính có sự thay đổi: làng Đa Tiền chuyển về xã Tượng Văn, đồng thời nhận thôn Quang Quý, nay là thôn Quang Vinh về Tượng Lĩnh. Năm 1977, nhân dân xã Hoằng Thịnh lên xây dựng vùng kinh tế mới, cùng với sự điều chỉnh dân số trong xã, làng Hoàng Lâm được thành lập, xã lại có 9 làng: Vĩnh Lại, Long Vực, Thọ Nga, Nga Thượng, Phú Long, Phú Sơn, Nhuyễn Sơn, Hoàng Lâm và Quang Vinh.

Tháng 10/2018, thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa, xã Tượng Lĩnh từ 9 làng sáp nhập sáp nhập lại còn 4 thôn: Thôn Vĩnh Quang (Làng Vĩnh Lại và làng Quang Vinh sáp nhập lại), Thôn Thọ Long (làng Long Vực và làng Thọ Nga sáp nhập lại), Thôn Nga Long (làng Nga Thượng và làng Phú Long sáp nhập lại), thôn Nhuyễn Phú Lâm (Làng Phú Sơn, Nhuyễn Sơn và Hoàng Lâm sáp nhập lại). Từ đó đến nay, địa giới và đơn vị hành chính ổn định.

Lịch sử hình thành làng xã Tượng Lĩnh

Đăng lúc: 05/10/2020 08:56:48 (GMT+7)

Lịch Sử hình thành làng xã

Lịch sử hình thành làng xã Tượng Lĩnh

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, Tượng Lĩnh đã nhiều lần thay đổi địa giới hành chính và tên gọi. Từ năm 1965 trở về trước, Tượng Lĩnh thuộc huyện Tĩnh Gia. Thời thuộc Hán, Tĩnh Gia thuộc huyện Cư Phong, đến thời Trần, Hồ có tên là huyện Cổ Chiên. Đến thời Hậu Lê có tên là Ngọc Sơn, gồm 54 xã, 1 trại và 5 phường. Đầu thế kỷ 19 (vào khoảng giữa đời Gia Long) Ngọc Sơn bao gồm 4 tổng là Văn Trinh, Văn Trường, Liên Trì và Duyên La. Các làng của Tượng Lĩnh thuộc tổng Văn Trường. Đến năm Minh Mệnh thứ XIX (1838) thành lập phủ Tĩnh Gi, huyện Ngọc Sơn thuộc Phủ Tĩnh Gia. Năm Thành Thái thứ 12 (1900) huyện Ngọc Sơn đổi thành Phủ Tĩnh Gia có 5 tổng là: Văn Trường, Sen Trì, Văn Trai, Tuần La, Yên Thái, có 206 làng, thôn. Các Làng của Tượng Lĩnh gồm: Duyệt Giáp, Vĩnh Lại, Long Vực, Thọ Nga, Phú Long, Nga Thượng, Đa Tiền, Phú Sơn, Mậu Lâm, Nhuyễn Sơn vẫn thuộc tổng Văn Trường.

Sau cách mạng tháng Tám, phủ Tĩnh Gia đổi thành huyện Tĩnh Gia, giải thể cấp tổng, thành lập cấp xã. Lúc này khu vực Tượng Lĩnh, Tượng Văn, Tượng Sơn ngày nay có 5 xã: Xã Nhất Tâm gồm các làng: Thọ Nga, Nga Thượng, Long Vực, Vĩnh Lại; xã Phú Cường có 5 làng: Đa Tiền, Đa Hậu, Phú Long; Xã Tiên Tiến gồm các làng: Làng Kén, Thạch Nội, Văn Trang, Phú Triều, Cát Lễ, Bồng Thôn, Thái Tượng, Thị Long; Xã Thanh Cần có các làng: Phú Sơn, Nhuyễn Sơn, Mậu Lâm, Quang Quý, Duyệt Giáp; Xã Văn Yên có các làng: Phú Tứ, Trí Phú, Quỳnh Thượng, Thọ Xương, Trúc Lâm, Đại Thắng, Anh Sơn.

Năm 1947 theo Quyết định của Chính phủ, 5 xã trên được tháp nhập thành xã Tượng Lĩnh, lúc này xã có 26 làng.

Năm 1953, xã Tượng Lĩnh được chia thành 3 xã là: Tượng LĨnh, Tượng Sơn, Tượng Văn. Xã Tượng Lĩnh có 10 làng: Đa Tiền, Vĩnh Lại, Long Vực, Mậu Lâm, Nhuyễn Sơn, Phú Sơn, Thọ Nga, Nga Thượng, Phú Long, Duyệt Giáp. Năm 1956, làng Mậu Lâm nhập và làng Nhuyễn Sơn, Tượng Lĩnh còn 9 làng. Năm 1965, do đắp đê song Thị Long, phải chuyển làng Duyệt Giáp về làng Quang Vinh, xã còn 8 làng. Cũng trong năm này, Tượng Lĩnh chuyển về huyện Nông Cống, đơn vị hành chính có sự thay đổi: làng Đa Tiền chuyển về xã Tượng Văn, đồng thời nhận thôn Quang Quý, nay là thôn Quang Vinh về Tượng Lĩnh. Năm 1977, nhân dân xã Hoằng Thịnh lên xây dựng vùng kinh tế mới, cùng với sự điều chỉnh dân số trong xã, làng Hoàng Lâm được thành lập, xã lại có 9 làng: Vĩnh Lại, Long Vực, Thọ Nga, Nga Thượng, Phú Long, Phú Sơn, Nhuyễn Sơn, Hoàng Lâm và Quang Vinh.

Tháng 10/2018, thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa, xã Tượng Lĩnh từ 9 làng sáp nhập sáp nhập lại còn 4 thôn: Thôn Vĩnh Quang (Làng Vĩnh Lại và làng Quang Vinh sáp nhập lại), Thôn Thọ Long (làng Long Vực và làng Thọ Nga sáp nhập lại), Thôn Nga Long (làng Nga Thượng và làng Phú Long sáp nhập lại), thôn Nhuyễn Phú Lâm (Làng Phú Sơn, Nhuyễn Sơn và Hoàng Lâm sáp nhập lại). Từ đó đến nay, địa giới và đơn vị hành chính ổn định.